Chodské slavnosti

 
 


Jazykové verze

ČeskyČesky DeutschDeutsch
EnglishEnglish FrançaisFrançais
ItalianoItaliano EspańolEspańol

Vyhledávání

Novinky

V sekci Novinky e-mailem si můžete zaregistrovat svůj e-mail, pokud chcete dostávat aktuální informace.

Budeme rádi pokud nám do diskuze napíšete svůj názor na současnou podobu Chodských slavností.

{process_module dokument:display_category:0:1}

Chodské slavnosti 2016 / Učinkující

Učinkující

NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV

„Potřekovská chasa, jaká je to krása, dyž vona zatupá, šechno se votřásá!“
http://www.postrekovo.cz/ [›] 

 

Detail [›]KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KDM vznikla v roce 1955. Za více jak 50 let získala nejvyšší uznání a ocenění nejen doma, ale i za hranicemi. S KDM natočila chodské písně pro rozhlas řada nejlepších zpěváků a zpěvaček a v roce 2005 oslavila 50. výročí založení.
http://www.kdm-cz.eu/

 

DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

DDM patří k předním souborům prezentujícím chodskou dudáckou hudbu v různých stupních úpravy. V roce 2014 oslavil neuvěřitelných 20 let své existence.
Většina jejích členů jsou profesionální hudebníci, kteří hudbu vystudovali na konzervatořích a vysokých hudebních školách, v současné době někteří z nich působí jako pedagogové a výkonní umělci. Zpěváci Domažlické dudácké muziky se st

Detail [›]
ali v roce 2007 Laureáty festivalu ve Strážnici za výjimečnou interpretaci chodské lidové písně.
Za dobu své existence navštívila DDM více než polovinu evropských zemí včetně Ruska a Pobaltí a absolvovala úspěšná
mimoevropská turné po USA a Japonsku, vydala svá dvě profilová CD a na mnoha dalších se podílela. Posledním CD jsou chodské koledy, které natočila pro Český rozhlas v roce 2013.
http://www.dudacka.cz/

 

 

Detail [›]DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV
DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV

DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV

„Potřekovo pěkná ves, haldom taldom haldom dom, hukous divči kapzu pes, haldom taldom haldom dom.“
http://www.postrekovo.cz/ [›]

 

 

 

 

 

 HALTRAVAN

Mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem má devět členů. Byl založen v roce 1984 sólovými zpěváky Albertem Švecem a Oldřichem Heindlem. Písničky, které zpívá na svých vystoupeních, patří do zlatého fondu chodské kultury. Jsou to chodské lidové písničky ze zpěvníku Mistra Jindřicha Jindřicha s doprovodem chodských dud a jiných lidových nástrojů, upravených pro mužský sbor. Písničky pastýřské za doprovodu zvonků a selského nářadí. Vojenské písničky za doprovodu holí a některé v doprovodu famfrnochu. Mužský pěvecký sbor Haltravan své písničky, kterých je nezpočet, zpívá po celé České

 

 

CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV A DUDÁCKÁ MUZIKA

Chodský soubor Mrákov byl založen v roce 1961 a od té doby seznamuje posluchače s lidovou kulturou dolního Chodska při vystoupení na různých slavnostech a folklorních festivalech u nás i v zahraničí.
http://www.mrakovskysoubor.cz/ [›] 

 

Detail [›]

 

 

 

 

Detail [›]DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK
DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

Dětský soubor Mráček vznikl v roce 1989. Šíří krásy krojů, písní a tanců chodského kraje. Soubor má vlastní dudáckou muziku. Členskou základnu tvoří děti 5 – 15 let.

Mráček příležitostně vystupuje na různých kulturních akcích. Každoročně nás můžete vidět na Chodské hyjtě v Mrákově, na Chodských slavnostech v Domažlicích a na MFF v Klatovech.
Pásma, která předvádíme, jsou zaměřena na zvyky a hry dětí na Chodsku vztahující se k různým ročním obdobím, např. „Dětské vánoce na Chodsku“, Muzikantská Cecilka, “Pikšvonc“ – hry na pastvě. Má také vlastní dudáckou muziku, kteří si říkají DRÁTENÍCÍ.
V roce 2014 jsme úspešně oslavili 25. výročí založení souboru.
http://www.mracekmrakov.unas.cz/

 

Detail [›]SESTRY KUŽELKOVY
SESTRY KUŽELKOVY

SESTRY KUŽELKOVY (MARIE FREIOVÁ A JANA HOJDOVÁ)

Se svými potomky již ve dvou generacích prezentují chodské písničky v dvojhlase a trojhlase s doprovodem duo dudy, housle - dudy i a capella. Mezi nejoblíbenější patří písně s lyrickým námětem. 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA
DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA

DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA

V listopadu 2000 byla založena nová dechová kapela s názvem Domažličanka, kapelníkem se stal Jan Mleziva z Domažlic. Její repertoár je velmi široký, od písniček dechových, tanečních až po písničky jiných hudebních žánrů.
http://domazlicanka.cz/

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA DUPALKA
DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

Dechovka působící v západočeském regionu již více než 15 let má ve svém repertoáru nejen písně z chodského kraje, jižních Čech a Moravy, ale i taneční a populární skladby.
http://www.dupalka.wz.cz/ [›] 

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ HUDBA HÁJENKA
DECHOVÁ HUDBA HÁJENKA

DECHOVÁ HUDBA HÁJENKA

Soubor hraje taneční muziku, ale v dechovkovém žánru se zaměřuje na upravování chodských písniček, kterými pak reprezentuje Chodsko na festivalech, jako je např. Kubešova Soběslav, Vačkářův Zbiroh, Strážkovice Ády Kubaty, Chodské slavnosti atd. 

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ HUDBA HORALKA
DECHOVÁ HUDBA HORALKA

DECHOVÁ HUDBA HORALKA

Kapela vznikla před 34 lety, založil ji Karel Bastian spolu s Václavem Wiesnerem. Současným kapelníkem je Josef Kubalík. Tato dechová hudba hraje na koncertech, slavnostech, tanečních zábavách a plesech a také na festivalech dechových hudeb, např. v Trhových Svinech, Třeboni, Soběslavi atd.
http://www.horalka.webz.cz/

 

 

Detail [›]DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“
DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“

DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“

Dechový orchestr „Liduška“ ZUŠ Domažlice pod vedením Jiřího Huřťáka se s úspěchem, stejně jako folklorní soubory, účastní různých koncertů, festivalů a soutěží. Orchestr se stal zásobárnou hudebníků, kteří doplňují i zakládají vlastní dechové hudby. 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA STAVOVANKA
DECHOVÁ KAPELA STAVOVANKA

DECHOVÁ KAPELA STAVOVANKA

Netradiční chodská dechovka Stavovanka Jana Votruby vznikla v roce 1984, původně jako Domažlická dvanáctka a Jásavanka. Tento soubor je zaměřen na lidové písničky z Chodska a Pošumaví, na skladby klasiků české dechovky a taneční hudby. 

 

 

DECHOVÁ HUDBA VALDAUFINKA

 Soubor se jmenuje na počest významného jihočeského kapelníka a skladatele Karla Valdaufa. Když Karel Valdauf ukončil svou uměleckou dráhu, věnoval svůj hudební archiv Ádovi Školkovi pro jeho nový dechový soubor Valdaufinka. Dechová hudba Valdaufinka vystupuje nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Natočila řadu CD a MC. Repertoár Valdaufinky se převážně skládá ze skladeb klasických, především od Karla Vecka, Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Antonína Borovičky, Josefa Hotového, Františeka Kmocha a dalších autorů. Do repertoáru jsou ale zařazeny také skladby autorů jako jsou Josef Stelibský, Johann Strauss, Rudolf Piskáček, Jakob Pezeller, Karl Zeller atd.
Kapelníkem Valdaufinky je Helena Hýnová.

Detail [›]

 

 

  

DECHOVÁ HUDBA VRCHOVANKA

 Dechová hudba Vrchovanka z Mrákova u Domažlic, s kapelníkem Petrem Němcem, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci pana učitele Stanislava Švandrlíka.

V této dnešní podobě v počtu dvanácti stálých členů hraje od roku 2005. S věkovým průměrem 30 let je nejmladší dechovkou na Chodsku. Je to amatérská kapela složená převážně z bývalých žáků ZUŠ v Domažlicích. Sólovými zpěváky jsou Martina Pincová, Jana Randová, Marta Růžková, Jiří Kupilík a Petr Němec. Kapela účinkuje na různých festivalech, koncertech, plesích a zábavách, převážně v západních Čechách.V jejím repertoáru je jak dechová tak i taneční hudba.V roce 2008 Vrchovanka natočila svoje první CD, na kterém můžete najít 20 písniček z Chodska, z jižních Čech i z Moravy.
http://www.vrchovanka.unas.cz/

 

Detail [›]

 

 

 

 

 

 

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANZONETTA Z DOMAŽLIC

Sbor má více než 20 členek. Repertoárem se skládá od barokní muziky, klasiky, lidovek, folkóru až po muzikály a spirituály. O Chodských slavnostech vystoupí v pořadu Bulačina pod Chodským hradem.

 

Detail [›] 

TANEČNÍ DIVADLO BUFO

Taneční divadlo BUFO bylo založeno v roce 1992 choreografem Martinem Packem a režisérem Janem Menšíkem. Členy souboru jsou bývalí tanečníci a to jak profesionální tak amatérští.

BUFO, jehož název v sobě skrývá zkratky slov budoucnost folklóru, patří k nejoriginálnějším neprofesionálním tanečním souborům v tuzemsku. Programově se snaží nezařazovat se ani mezi folklorní skupiny, ani mezi pohybová divadla. Zaměřuje se jak na dějové inscenace, tak i na pořady kombinované z jednotlivých tanečních čísel.
http://www.bu-fo.cz/

Detail [›]

 

 

 

TRUBAČI OMS DOMAŽLICE

Klub vznikl v roce 2006 a jeho posláním je sdružovat myslivecké trubače v našem regionu, starat se o jejich hudební růst a tím přispět k propagaci lovecké hudby a mysliveckých tradic.

Detail [›]

 

 VUS ONDRÁŠ

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ sídlí v České republice – městě Brně a jeho zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky.

V současné době působí v České republice jako jediné profesionální těleso svého druhu, které patří ke špičce ve svém oboru. Soubor je tvořen mladými talentovanými umělci, ať již tanečníky, hudebníky či zpěváky. Inspiraci čerpá z lidové tradice, z projevu nejlepších zpěváků a vynikajících primášů a z dlouholetého působení uměleckého vedoucího Jaroslava Juráška. Vedle profesionálních uměleckých a organizačních pracovníků působí v souboru také amatérští členové, a to jak v taneční, tak i v hudební a pěvecké skupině.

Díky svému zřizovateli může soubor pracovat v profesionálních podmínkách a také proto klade velký důraz na profesionální práci a interpretační úroveň všech svých členů.

VUS ONDRÁŠ se dramaturgicky zaměřuje především na národopisné oblasti Moravy a Čech. V repertoáru se však nezřídka objevují i programová čísla, jejichž inspirací se staly lidové tance a melodie regionů Slovenska, Maďarska, Rumunska apod. Celková dramaturgie souboru se při tvorbě jednotlivých typů programů neomezuje pouze na umělecky ztvárněné folklorní pořady vycházející z lidových tradic, ale vytváří i divadelní programy s folklorní tématikou a dějovým námětem (Příběhy tancem vyzpívané –1999, Čertovinky – 2004, Dvanáctero – 2010) - Soubor připravuje i samostatné hudební programy, a to jak v podobě vystoupení svých cimbálových muzik, které hrají k poslechu i tanci, tak i v podobě hudebních koncertů, ve kterých často dochází k prolínání hudebních žánrů (folklor, vážná a etnická hudba) a v nichž často spoluúčinkují osobnosti folkloru, ale také osobnosti a skupiny z jiných žánrů (např. Felix Slováček, Jaroslav Svěcený, Pavel Šporcl, Zora Jandová, český chlapecký sbor Boni pueri, apod.). Kromě spolupráce s těmito osobnostmi je snahou souboru rovněž vyhledávat a široké veřejnosti představovat nové, doposud „neobjevené“ talentované zpěváky a muzikanty.

Šíře uměleckého záběru tohoto téměř stočlenného kolektivu je svým způsobem jedinečná. VUS ONDRÁŠ každoročně uskuteční 150 až 200 vystoupení po celé České republice a s úspěchem reprezentuje i v zahraničí, kde získává vedle řady ocenění i své nové příznivce.
Více: www.vusondras.cz [›], Ondráš - Chodské slavnosti 2016 [›]

 

 

MATENÍK

Mateník není pouze tanec, ale i název pražského folklorního souboru, který v roce 1991 založila vedoucí a choreografka Petra Tužilová (Stašková). Soubor navazuje na tradici klasického zpracování lidového tance po vzoru J. Vycpálka a manželů Rejškových. Společně se třemi páry jsme začali dvakrát týdně docházet do Grébovky (dříve DDM) v Praze - Vršovicích a s lidovou muzikou Růženy Mikotové nás poprvé diváci mohli spatřit na celovečerním představení v Salesiánském divadle roku 1993. Od té doby se soubor dále vyvíjel jak v choreografické práci, při které jsem vycházela z teoretických zkušeností ze studia na konzervatoři a z patnácti let předchozí taneční praxe, tak v rozšíření krojového vybavení. Mateník má v současné době 8 tanečních párů a nadále přibírá nové členy.
Více: www.matenik.cz [›]
 

Detail [›]

 

 

 BRABANTSKÝ LIDOVÝ ORCHESTR (HET BRABANTS VOLKSORKEST)

Brabantský lidový orchestr vznikl v roce 1978 jako skupina hudebníků, kteří si dali za cíl oživit typický regionální taneční repertoár belgického Brabantska. Pod vedením Huberta Boone, jehož vášní bylo pátrání ve starých knihách, notách a autentických záznamech hudebních skladeb, se sešli představitelé nejrůznějších hudebních žánrů (irská a anglosaská lidová hudba, klasika, bluegrass, ...). Vyvinuli svou vlastní hudbu s doprovodem houslí, akordeonu, citery, basy, flétny a klarinetu a mnohdy i s dudami, cimbálem a malými bicími nástroji. A jedno je jisté: Publikum miluje jejich strhující muziku! Orchestr hraje polky, skotské tance, mazurky, valčíky a čtverylky doma i v zahraničí.
V průběhu let došlo k několika změnám v obsazení, ale základ hudby, její srdce a chytlavá melodie zůstaly stejné.
Hudba Brabantského lidového orchestru zazněla již v mnoha zemích: Arménie, Bulharsko, Brazílie, Burkina Faso, Kanada, Kuba, Dánsko, Německo, Francie, Velká Británie, Maďarsko, Irsko, Itálie, Keňa, Mali, Moldávie, Nizozemsko, Severení Korea, Uganda, Ukrajina, Rusko, Španělsko, Saudská Arábie, Česko.
Orchestr si vytvořil kontakty na hudebníky ze všech těchto zemí. Členové orchestru si ze svých cest přivezli také mnohé hudební suvenýry, kterými občas obohatí svůj hudební program.

 

TANEČNÍ SKUPINA „SRDEČKO“

ČESKÁ OBEC BJELOVAR, REPUBLIKA CHORVATSKA, TANEČNÍ SKUPINA „SRDEČKO“ (ČESKÁ MENŠINA V CHORVATSKU)

Česká obec Bjelovar, Chorvatsko, byla založena v roce 1918. V současné době má 320 členů a 8 aktivních souborů. Snažíme se zachovávat české a chorvatské kulturní dědictví, ogragnizujeme dvě velké akce v Chorvatsku: DNY ČESKÉ KULTURY A VEČER NÁRODNÍCH MENŠIN .

Soubor získal mnohá ocenění, ale jeho největší odměnou jsou potlesk a úsměvy publika.

 

NEIL CHAMBERS

Před mnoha lety jsem si vyrobil své vlastní dudy a někdo mi jen tak žertem řekl, že hezké dudy nikdy nehrají dobře. Ale moje hrály. Skotské dudy jsou příbuzné northumberlandským dudám, přičemž oba druhy pocházejí z pasteveckých dud. Irské dudy se také nazývají Uilleann (loket) a varhanní dudy (ještě dnes se na ně hraje v kostelech).

Při naší vzopínce na Neila Smithe zahraji skladbu, kterou jsem mu hrál na pohřbu. Nazývá se Mrs Jamesons Air (slovo „air“ zde lze nejlépe vysvětlit jako píseň beze slov). Rovněž zahraji melodii, která je velmi oblíbena jak na irských, tak na northumberlandských dudách.

Zahraji také několik tanečních melodií v 3/4 rytmu, kterám se říká jigy a na závěr přidám soubor tanečních skladeb v 4/4 rytmu, nazývaných reels (rejdovák)

V neděli bude mým prvním příspěvkem „air“ - skladba pro ty, kteří vzpomínají na své přátele a rodinné příslušníky, kteří jsou daleko od nich.

Dalšími skladbami budou jeden jig a dva reely – říká se jim písně na brzkou shledanou ('see you soon' set)