Chodské slavnosti

 
 


Jazykové verze

ČeskyČesky DeutschDeutsch
EnglishEnglish FrançaisFrançais
ItalianoItaliano EspańolEspańol

Vyhledávání

Novinky

V sekci Novinky e-mailem si můžete zaregistrovat svůj e-mail, pokud chcete dostávat aktuální informace.

Budeme rádi pokud nám do diskuze napíšete svůj názor na současnou podobu Chodských slavností.

{process_module dokument:display_category:0:1}

Chodské slavnosti 2017 / Účinkující

Účinkující

NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV

Detail [›]

„Potřekovská chasa, jaká je to krása, dyž vona zatupá, šechno se votřásá!“
http://www.postrekovo.cz/ [›] 

 

 

Detail [›]KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA
KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KONRÁDYHO DUDÁCKÁ MUZIKA

KDM vznikla v roce 1955. Za více jak 60 let získala nejvyšší uznání a ocenění nejen doma, ale i za hranicemi. S KDM natočila chodské písně pro rozhlas řada nejlepších zpěváků a zpěvaček a v roce 2015 oslavila 60. výročí založení.
http://www.kdm-cz.eu/

 

DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA

DDM patří k předním souborům prezentujícím chodskou dudáckou hudbu v různých stupních úpravy. V roce 2014 oslavil neuvěřitelných 20 let své existence.
Většina jejích členů jsou profesionální hudebníci, kteří hudbu vystudovali na konzervatořích a vysokých hudebních školách, v současné době někteří z nich působí jako pedagogové a výkonní umělci. Zpěváci Domažlické dudácké muziky se st

Detail [›]
ali v roce 2007 Laureáty festivalu ve Strážnici za výjimečnou interpretaci chodské lidové písně.
Za dobu své existence navštívila DDM více než polovinu evropských zemí včetně Ruska a Pobaltí a absolvovala úspěšná
mimoevropská turné po USA a Japonsku, vydala svá dvě profilová CD a na mnoha dalších se podílela. Posledním CD jsou chodské koledy, které natočila pro Český rozhlas v roce 2013.
http://www.dudacka.cz/

 

 

Detail [›]DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV
DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV

DĚTSKÝ SOUBOR POSTŘEKOV

„Potřekovo pěkná ves, haldom taldom haldom dom, hukous divči kapzu pes, haldom taldom haldom dom.“
http://www.postrekovo.cz/ [›]

 

 

 

 

 

 HALTRAVAN

Mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem má devět členů. Byl založen v roce 1984 sólovými zpěváky Albertem Švecem a Oldřichem Heindlem. Písničky, které zpívá na svých vystoupeních, patří do zlatého fondu chodské kultury. Jsou to chodské lidové písničky ze zpěvníku Mistra Jindřicha Jindřicha s doprovodem chodských dud a jiných lidových nástrojů, upravených pro mužský sbor. Písničky pastýřské za doprovodu zvonků a selského nářadí. Vojenské písničky za doprovodu holí a některé v doprovodu famfrnochu. Mužský pěvecký sbor Haltravan své písničky, kterých je nezpočet, zpívá po celé České

 

 

CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV A DUDÁCKÁ MUZIKA

Chodský soubor Mrákov byl založen v roce 1961 a od té doby seznamuje posluchače s lidovou kulturou dolního Chodska při vystoupení na různých slavnostech a folklorních festivalech u nás i v zahraničí.
http://www.mrakovskysoubor.cz/ [›] 

 

Detail [›]

 

 

 

 

Detail [›]DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK
DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

DĚTSKÝ SOUBOR MRÁČEK

Dětský soubor Mráček vznikl v roce 1989. Šíří krásy krojů, písní a tanců chodského kraje. Soubor má vlastní dudáckou muziku. Členskou základnu tvoří děti 5 – 15 let.

Mráček příležitostně vystupuje na různých kulturních akcích. Každoročně nás můžete vidět na Chodské hyjtě v Mrákově, na Chodských slavnostech v Domažlicích a na MFF v Klatovech.
Pásma, která předvádíme, jsou zaměřena na zvyky a hry dětí na Chodsku vztahující se k různým ročním obdobím, např. „Dětské vánoce na Chodsku“, Muzikantská Cecilka, “Pikšvonc“ – hry na pastvě. Má také vlastní dudáckou muziku, kteří si říkají DRÁTENÍCÍ.
V roce 2014 jsme úspešně oslavili 25. výročí založení souboru.
http://www.mracekmrakov.unas.cz/

 

Detail [›]SESTRY KUŽELKOVY
SESTRY KUŽELKOVY

SESTRY KUŽELKOVY (MARIE FREIOVÁ A JANA HOJDOVÁ)

Se svými potomky již ve dvou generacích prezentují chodské písničky v dvojhlase a trojhlase s doprovodem duo dudy, housle - dudy i a capella. Mezi nejoblíbenější patří písně s lyrickým námětem. 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA
DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA

DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA

V listopadu 2000 byla založena nová dechová kapela s názvem Domažličanka, kapelníkem se stal Jan Mleziva z Domažlic. Její repertoár je velmi široký, od písniček dechových, tanečních až po písničky jiných hudebních žánrů.
http://domazlicanka.cz/

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ KAPELA DUPALKA
DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

DECHOVÁ KAPELA DUPALKA

Dechovka působící v západočeském regionu již více než 15 let má ve svém repertoáru nejen písně z chodského kraje, jižních Čech a Moravy, ale i taneční a populární skladby.
http://www.dupalka.wz.cz/ [›] 

 

 

 

 

 

 

Detail [›]DECHOVÁ HUDBA HORALKA
DECHOVÁ HUDBA HORALKA

DECHOVÁ HUDBA HORALKA

Kapela vznikla před 34 lety, založil ji Karel Bastian spolu s Václavem Wiesnerem. Současným kapelníkem je Josef Kubalík. Tato dechová hudba hraje na koncertech, slavnostech, tanečních zábavách a plesech a také na festivalech dechových hudeb, např. v Trhových Svinech, Třeboni, Soběslavi atd.
http://www.horalka.webz.cz/

 

 

Detail [›]DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“
DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“

DECHOVÝ ORCHESTR „LIDUŠKA“

Dechový orchestr „Liduška“ ZUŠ Domažlice se s úspěchem, stejně jako folklorní soubory, účastní různých koncertů, festivalů a soutěží. Orchestr se stal zásobárnou hudebníků, kteří doplňují i zakládají vlastní dechové hudby. 

 

 

 

  

DECHOVÁ HUDBA VRCHOVANKA

 Dechová hudba Vrchovanka z Mrákova u Domažlic, s kapelníkem Petrem Němcem, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci pana učitele Stanislava Švandrlíka.

V této dnešní podobě v počtu dvanácti stálých členů hraje od roku 2005. S věkovým průměrem 30 let je nejmladší dechovkou na Chodsku. Je to amatérská kapela složená převážně z bývalých žáků ZUŠ v Domažlicích. Sólovými zpěváky jsou Martina Pincová, Jana Randová, Marta Růžková, Jiří Kupilík a Petr Němec. Kapela účinkuje na různých festivalech, koncertech, plesích a zábavách, převážně v západních Čechách.V jejím repertoáru je jak dechová tak i taneční hudba.V roce 2008 Vrchovanka natočila svoje první CD, na kterém můžete najít 20 písniček z Chodska, z jižních Čech i z Moravy.
http://www.vrchovanka.unas.cz/

 

Detail [›]

 

 

 

 

MLÁDÁ DUDÁCKÁ MUZIKA ZE STRAKONIC

Mladá dudácká muzika vznikla v roce 2006. Nástrojové obsazení vyplývá z tradičního obsazení tzv. "velké dudácké muziky" tj. Es klarinet, B klarinet, dvoje dudy, dvoje housle, viola a kontrabas.

Celkově má 10 členů, jejichž věkový průměr je 22 let. Soubor zpracovává folklorní materiál z jižních Čech, Chodska, především ale z oblasti Prácheňska a vystupuje v tradičních prácheňských krojích.

Muziku založil ve svých čtrnácti letech kontrabasista Patrik Ředina a dodnes je jejím organizačním i uměleckým vedoucím a upravovatelem písní. Každoročně Mladá dudácká muzika uskutečňuje desítky vystoupení po celé České republice. Pravidelně vyjíždí koncertovat do sousedního Německa.

V roce 2016 muzika oslavila deset let své existence a natočila své druhé profilové CD "Copa to v tom houští děláte". Vyvrcholením desetileté činnosti byl výjezd do Číny. V této zemi jsme v červenci 2016 absolvovali turné z Pekingu do Šanghaje.

Detail [›]

 

 


LIDOVÁ MUZIKA Z TŘEMOŠNÉ                                

Lidová muzika z Třemošné patří mezi nejvýraznější západočeské kapely, i když byla založena teprve v roce 2006. Pravidelně spolupracuje s plzeňským studiem Českého rozhlasu, koncertuje a natáčí snímky našich předních upravovatelů lidových písní. V této práci navazuje na tradici slavného Plzeňského lidového souboru, v jehož čele se vystřídaly osobnosti typu Zdeňka Bláhy, Jaroslava Krčka či Zdeňka Lukáše. Samotní členové kapely však Lidové muzice z Třemošné poskytují potřebné autorské zázemí, zejména ve tvorbě kapelníka Dalibora Bárty, dále vynikajícího dudáka a skladatele Josefa Kuneše a konečně i Zdeňka Vejvody.

 

Detail [›]

 FOLKLORNÍ SOUBOR JÁNOŠÍČEK Z BRNA

Historie folklorního souboru Jánošíček má své počátky v roce 1988 a jeho současnými zřizovateli jsou Sdružení přátel DFS Jánošíček Brno a Klub UO Brno. Členy souboru jsou děti a mládež ve věku 5-35 let. Dnes má soubor téměř 90 členů. Pracuje ve třech složkách od přípravky těch nejmenších až po mládežnickou skupinu. Výběr programu je velice pestrý, od her, přes lidové zvyky a ucelené bloky až po samostatné tance. Soubor se tak stává významnou brněnskou organizací, která umožňuje dětem a mladým lidem kvalitní využití volného času, přičemž spojuje aktivity pohybové a hudební výchovy s rozvíjením znalostí národních kulturních tradic.

Zvláštností souboru je jeho programová náplň. Soubor totiž navzdory své působnosti v centru jižní Moravy zpracovává v bohatých tanečních choreografiích temperamentní slovenský folklór. Materiál je čerpán z různých slovenských regionů – Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy, Zemplína.

 

ÚHLAVANKA

Dechová hudba Úhlavanka z Klatov vznikla v roce 1967. Kapelníkem je 40 let Jan Červený. V posledních letech prošla výrazným omlazením a nyní je složená převážně z mladých profesionálních muzikantů, absolventů konzervatoří. V roce 2015 nahrála Úhlavanka v plzeňském rozhlase CD s názvem Vyhrávala kapela. Pravidelně hraje na zábavách, plesech, festivalech nejen v České republice, ale i v zahraničí.                                       

 

Detail [›]
BOJMIJA – soubor z Makedonie

Soubor byl založen v roce 2004. Má 120 aktivních členů ve věku 10 – 25 let. Rozdělují se do čtyř souborů, v nichž studují tradiční tance a písně většinou z jihu Vardar - část republiky Makedonie s názvem – „Boymia“. Účelem funkce tohoto souboru je ochrana, využití a propagace kulturního dědictví.

Detail [›]

 TAIPEI FOLK ORCHESTRA – hudební a taneční soubor z Taiwanu

Taipei Folk Music Orchestra, profesionální tchajwanský lidový umělecký soubor. Smyslem souboru je ukázat tradiční hudební, taneční a divadelní představení a popularizovat tradiční umění nejen mladé generaci.
Soubor vystupuje po celém světě a má za sebou více než 100 vystoupení mimo Taiwan.

Detail [›]

 
VOLKSTANZGRUPPE SCHÖNSEE – soubor lidových tanců z města Schönsee

Folklorní taneční skupina z bavorského města Schönsee byla založena v roce 1956, její snahou je uchování tradic regionu a přiblížit je současnému divákovi. Několikrát účinkovala v České republice, taneční skupinu doplňují hudebníci a zpěváci.

Detail [›]

 

 Divadelní společnost KOŇMO – VODNICKÁ POHÁDKA

Klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem, hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem, ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li bůh dobro nad zlem opět nečekaně zvítězí. Rozverné představení pro malé i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje, vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom můžou strhnout! Součastnou podobu inscenace dostala na podzim roku 2009 úpravou pro dva herce. Pohádka jest provozována zaručeně živě, stejně tak písně jsou doprovázeny na opravdové hudební nástroje.

Scénář a režie: Vít Schuster a Koňmo
Hudba: Václav Koubek a Koňmo
Loutky: Jan Růžička
Scéna a kostýmy : Jitka Weinerová a Koňmo

Hrají: Vít Schuster a Oldřich Hurych

Detail [›]

 

 Staropražská kapela TĚŽKÁ PÁRA

Kapela má ve svém repertoáru nepřeberné množství staropražských kupletů, lidových i umělých písniček. Zároveň se však tato kapela vydává i za hranice Prahy a ostatního městského folkloru a potěší posluchače lidovými, hospodskými a prostonárodními písněmi českého venkova.

Těžká pára se může kromě nesčetného počtu domácích vystoupení pochlubit i vystoupeními na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v Německu, Holandsku, Rusku, Kypru a světové výstavě EXPO v čínské Shanghaii.

 

Skupina historické hudby GNOMUS

Je originální uskupení a volně interpretujeme středověké světské písně a tance z celé Evropy hlavně z Francie, Španělska, Skandinávie a Balkánu.Nesnaží se o věrnou reprodukci dobové hudby, pohybujeme se na hranici tzv. World Music, do svých vlastních aranžmá vnáší moderní a improvizační prvky. Vystupuje v dobových kostýmech a hraje na repliky dobových nástrojů - středověké dudy, šalmaje, cistra, davul, clarinetino….

 

Detail [›]


Žongler a klaun PUPA

Kejklíř, žonglér, bavič, artista a klaun Olda PUPA Hurych

Strhující, interaktivní a humorná show. Jeden z našich nejznámějších a nejlepších kejklířů a klaunů. Je to také muzikant, žonglér, jednokolkař, chůdař , eskamotér, herec a milovník. Vystupuje nejen u nás, ale pravidelně také v zahraničí, například mnohokrát v USA, v Korei a pravidelně na festivalech na Sicílii.
Mimo jiné účastník televizní soutěže TalentMania.

Detail [›]

 

Skupina historické hudby DEI GRATIA

Je čtyřčlenná hudební skupina z jihočeského města Tábor, hrající historickou hudbu od třináctého do šestnáctého století, tedy hudbu gotickou a raně renesanční. Celkový dojem umocňují písně zpívané v originálních starých, mnohdy již dávno zapomenutých jazycích a hlasy postavené do dechberoucích vokálů, při kterých vám proběhne mráz po zádech.

Detail [›]

 Staročeská muzika KONTUŠOVKA

Staročeská muzika KONTUŠOVKA je pětičlenná hudební skupina hrající staropražské C. k. Rakousko-uherské, staročeské lidové písně a také tvorbu od geniálního českého písničkáře a muzikanta Karla Hašlera.

 

Středověká folk-rocková skupina TEMPUS

Tempus je hudební skupina, která se zabývá hraním středověkého folkrocku. Repertoár skupiny tvoří nejen vlastní tvorba v češtině, ale i písně převzaté především od zahraniční hudební skupiny Blackmore´s Night.

Pro navození pravé atmosféry vystupujeme v historizujících kostýmech a zapojujeme do naší hudby repliky středověkých hudebních nástrojů. Kombinací moderních hudebních nástrojů a replik středověkých hudebních nástrojů vdechuje Tempus nový život starým tradicionálům a středověkým melodiím. Výsledkem je nezaměnitelný zvuk kapely a pestrost koncertu, která zaujme všechny generace diváků.

 

Plzeňský lidový soubor MLADINA

Plzeňský lidový soubor Mladina vznikl v roce 1954 jako Soubor písní a tanců Škoda Plzeň. Pod současným názvem, kterým se soubor hlásí k plzeňské tradici - dobrému pivu - působí soubor od roku 1994. Těžiště jeho repertoáru leží v oblasti jihozápadních Čech. Soubor spolupracuje s předními hudebními autory či choreografy (Jaroslav Krček, Josef Krček, Josef Fiala, Jaroslava Smolová, Libuše Hynková, Miloš Vršecký) a současně vytváří vlastní choreografie a hudební úpravy.

 

 

Detail [›]