Program

12.-13. SRPNA 1995

12.8.

9:00Koncert tanečního orchestru TREND - na pódiu u brány
10:00Slavná mše svatá na Vavřinečku
11:00Malý koncert dechového orchestru ZUŠ v Domažlicích Liduška pod vedením Jiřího Huřťáka na pódiu u brány
15:00Louka plná písniček - účinkovaly DS z Plzně, Mrákova, Postřekova a Domažlic u brány. Připravila: Marie Johánková Konferovaly: Martina Johánková a Lenka Schleissová
19:00Buli sme ha burem - pořad věnovaný k 40. výročí založení Konrádyho dudácké muziky; účinkovali sólisté dudácké muziky a zpěváci z Chodska na pódiu u brány. Připravil: Antonín Konrády
23:00Dudácké štandrle - povídání, zpívání a tancování z chodsko-bavorského pomezí; účinkovaly FS z Postřekova, Klenčí a jejich sólisté u brány. Připravil: Jan Holoubek

13.8.

9:00Koncert netradiční chodské dechovky Stavovanka na pódiu u brány
10:00Slavná mše svatá na Vavřinečku
13:00Koncert Plzeňské lidové muziky Martina Šandery na pódiu u brány
14:30Chodskému hradu - klenotnicový pořad; účinkovaly folklorní soubory z Belgie, Plzně, Mrákova, Postřekova, Klenčí, Domažlic a sólisté v letním kině. Připravila: Jana Hojdová

Doprovodné akce:

Výstavy:

Velká prodejní výstava spotřebního zboží
Výstava drobného zvířectva
Propagační výstava ušlechtilých koček
Výstava chovného zvířectva